Projektet Afasi-Kommunikation, delaktighet

Projektet Afasi-Kommunikation, delaktighet

Startade den 1 september i år. Finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden Studieförbundet Vuxenskolan driver projektet tillsammans med Gävleborgs Afasiförening. Mer information finns att läsa under Verksamhet och på Facebook Afasi-Kommunikation, delaktighet