Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi är Afasiförbundets verksamhet för att ge personer med afasi möjligheten att behålla och utveckla sin kommunikationsförmåga.

Personer med afasi får sin språkliga rehabilitering främst hos logoped, på de orter där logopeder finns tillgängliga.
Mötesplats Afasis verksamheter stöds av Landstinget Gävleborg och utgör ett viktigt komplement till individens rehabilitering.

Verksamheten kretsar kring kommunikationsträning och hjälp till språklig självträning, för personer med afasi.
Här kan man i lugn och ro, och i sin egen takt-, med individuella nivåanpassade program, språk- och färdighetsträna med hjälp av datorer och andra hjälpmedel.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av att använda datorer eller alternativa kommunikationshjälpmedel.
På Mötesplatserna finns våra handledare för planering, stöd och hjälp i din träning.
Mötesplatserna har även kontakt med logoped för bedömning och vägledning i arbetet.
Det finns också möjlighet till en stunds trevlig samvaro vid fikabordet.
I Gävleborgs län finns Mötesplats Afasi på fyra orter:

GÄVLE, BOLLNÄS, HUDIKSVALL OCH SANDVIKEN

Ring eller e-posta någon av Mötesplatserna ovan om Du vill veta mer om verksamheten!

GENERELLA ÖPPETTIDER
Måndag-Fredag kl: 8.00-16.00
Vi kommer överens om ett besöksdatum för en informationsträff, och om du vill börja träna hos oss lägger vi gemensamt upp ett schema för träning som kan spänna mellan någon gång i månaden till flera dagar i veckan, ca 60 minuter åt gången, med möjlighet till en liten paus för avkoppling och en kopp kaffe.
Träningen är kostnadsfri.