Forskning/Studier/Läsvärt

Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK

Handlar om insatser som stödjer kommunikationen, vilket behövs om en person har svårt att förstå eller använda tal. Det finns olika slags AKK-redskap, till exempel tecken, bilder eller datorer. Det finns också olika metoder för hur man kan använda dessa och på andra sätt stödja kommunikationen. Idag vill man alltmer välja AKK-insatser baserat på den forskning som finns, för att på så vis erbjuda evidensbaserad habilitering utifrån individens behov och förmåga.

Här nedan finner du listat organisationer och specialistenheter som arbetar med hjälpmedel eller information som underlättar kommunikation.

Inspirerande exempel

Studier och forskning

(Dokumenten öppnas i pdf-format i nytt fönster)