Material

Afasiförbundet säljer olika material om afasi och språkstörning.  I butiken säljs även profil- och kampanjmaterial.

Afasiförbundets material finns samlat i en lista som nås via länken nedan.

Länk till Afasiförbundets material

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter som arbetar  med alternativ och kompletterande kommunikation. I länken här efter så hittar du material och tips som kan komma väl till pass.

Länk till DART – Tips & material

Hör gärna av er till Afasiföreningen i Gävleborgs kansli för information, broschyrer, trycksaker, hjälpmedel och kurser för er som möter personer med afasi i arbetet.

Länk till kansliets kontaktuppgifter