Hudiksvall-Nordanstig med streck

 
Hudiksvall/Nordanstig lokalförening

Vi är personer med afasi, anhöriga och stödmedlemmar
Vår målsättning är att stötta personer med afasi och deras anhöriga
Vi anordnar aktiviteter för att främja kommunikation och gemenskap
Vi vill också sprida kunskap om afasi bland allmänhet, politiker och myndigheter lokalt
Som medlem är du automatiskt medlem på riks-, läns- och lokalnivå
Varje medlem är viktig


Aktiviteter 2024 


Årsmöte 2024

Hudiksvall/Nordanstigs Afasiförening kallar till årsmöte

När: Tisdag 27 februari
Klockan:
17.00 – 19.00
Var: 
Funktionsrättslokalen
Adress:
Stengatan 5 Hudiksvall


Medlemsträff – med kommunikation, fika och gemenskap

När: Onsdag 10 april
Klockan: 13.00 – 15.00
Var: Funktionsrättslokalen Stengatan 5, Hudiksvall

Ingen anmälan krävs


Medlemsträff – med kommunikation, fika och gemenskap

När: Onsdag 12 juni
Klockan: 13.00 – 15.00
Var: Funktionsrättslokalen – Stengatan 5, Hudiksvall

Ingen anmälan krävs


Vid frågor kontakta vår ordförande eller vårt kansli

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Mohss
Telefon: 070-3652147
e-post: karin@mohss.com

Sekreterare: Kerstin Bergroth
e-post: bergrothkerstin@gmail.com

Kassör: Katarina Larsson
e-post: katta-larsson1@hotmail.com