Hudiksvall-Nordanstig med streck

Hudiksvall/Nordanstig lokalförening

Vi är idag cirka 70 medlemmar bestående av personer med afasi, anhöriga, samt stödmedlemmar.
Styrelsen har åtta protokollförda möten per år.
Medlemsaktiviteterna brukar också landa på åtta per år, med inriktning social samvaro, sång o musik, mat och lotterier.
Lotterierna är mycket populära o det finansierar en del av vår verksamhet.
Se utskicken du får som medlem för mer information om träffarna.
Eller ta gärna kontakt med oss om det låter intressant.

Aktiviteter

Vid frågor om medlemsaktiviteter 2023 kontakta vår ordförande eller vårt kansli

Kontaktuppgifter

Ordförande: Katarina Larsson
Telefon: 070-2400082
e-post: katta-larsson1@hotmail.com

Sekreterare: Åsa Velander
Telefon: 073-9123072
e-post: molly.1957@hotmail.com

Kassör: Clary Söderstedt
e-post: darcyat10@hotmail.com