Rehabilitering

Möjligheten till rehabilitering och behandling för en person med afasi ser olika ut runt om i landet. Detsamma gäller för vilken typ av behandling som personen med afasi får tillgång till och vad som erbjuds.

Hur ser det ut i din region/landsting/kommun? Har du synpunkter och åsikter? Hör av dig till oss HÄR!

Logoped

Det är en logoped som gör bedömning och en utredning om det finns språkliga svårigheter och misstanke om afasi.
Vilken behandling som sedan ges är beroende på vilka svårigheter som finns och graden av dem. Det är en logoped som ger kommunikativ och språklig rehabilitering. Till att börja med kan det vara individuell språklig träning för att senare övergå till språklig träning i grupp. Den språkliga träningen kan vara inriktad på att komma igång med sitt tal, att läsa och att skriva. Ofta behövs det en långvarig språklig träning.

Länk till Afasiförbundets träningsprogram för tal

Arbetsterapeut

Det är ganska vanligt att en person efter en stroke har en nedsatt funktionsförmåga i höger (vanligast) eller alternativt vänster kroppshalva. Det kan innebära en nedsatt förmåga att röra arm och han och en del personer med afasi använder rullstol. Arbetsterapeuten utreder hur vardagen kan klaras av efter en hjärnskada med afasi som följd. Det kan handla om att göra anpassningar i hemmet och i arbetet. Att hitta kompensatoriska hjälpmedel som kan vara ett stöd i vardagen.

Länk till Fråga Arbetsterapeuten

Psykolog eller kurator

Psykisk ohälsa som nedstämdhet och depression är ganska vanligt för en person som fått afasi. Det kan också gälla för anhöriga som också påverkas av att livssituationen har förändrats. Att träffa en psykolog kan vara ett bra stöd i den nya situation som uppstått. Ta kontakt med vårdcentralen i din kommun som kan hänvisa dig vidare till en psykolog eller kurator.

Länk till 1177 Vårdguiden om Psykisk hälsa

Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Då det är ganska vanligt att en stroke kan leda till nedsatt funktionsförmåga i höger (vanligast) eller vänster kroppshalva kan en fysioterapeut/sjukgymnast vara till hjälp för att få igång sin rörelseförmåga igen. Din vårdcentral kan hänvisa dig till en sjukgymnast/fysioterapeut.

Länk till Afasiförbundets träningsprogram