Om oss

Afasiföreningen i Gävleborgs län organiserar barn, unga och vuxna med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Vi är en demokratisk förening som är partipolitiskt- och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Medlemmar och föreningar

Vi har cirka 370 medlemmar i Gävleborgs läns förening. Hela Afasiförbundet organiserar cirka 3300 medlemmar. I Gävleborgs län finns det fyra lokalföreningar. Beslutande organ i Afasiföreningen i Gävleborgs län är årsmötet. I afasiförenings styrelse sitter sex personer plus två ersättare.
Afasiföreningen i Gävleborgs län arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Det här gör vi

• Vi arbetar intressepolitiskt på läns-, och lokalnivå för att påverka politiker, myndigheter och andra organisationer. Viktiga frågor är: hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och utbildning.
• Vi skapar medvetenhet om afasi bland allmänheten genom att informera om afasi och språkstörning.
• Afasiföreningen i Gävleborgs läns och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, kurser och utflykter för medlemmar.
• På våra Mötesplats Afasi i Gävle, Sandviken, Bollnäs och Hudiksvall tränar människor med afasi sitt språk och sin kommunikationsförmåga.

Som medlem är du automatiskt medlem på riks-, läns- och lokalnivå. Ditt medlemskap är viktigt, tack för att du är stödjer Afasiföreningen/Afasiförbundet!

Läs mer om Afasiförbundet i broschyren Vi vägrar vara tysta!

Kontakt

Gävleborgs läns Afasiförening

Storgatan 20
811 34 Sandviken

e-post: gavleborgs.afasi@telia.com
Telefon: 026-27 04 90