MpA Sandviken

Mötesplats Afasi Sandviken

Besöksadress:
Lasarettsleden 4, plan 2

Postadress:
Gävleborgs Afasiförening att. Mötesplats Afasi
Storgatan 20
811 34 Sandviken

Tel: 026-27 38 87

e-post: sandviken@afasigavleborg.se

Handledare: Wilma Hellström, Lotta Karlsdotter
(en dag i veckan bedrivs verksamheten i Hofors)