Kognition

Många personer som har fått afasi har också förändrade kognitiva funktionsförmågor.

Här följer en beskrivning av ganska vanliga eller vanliga kognitiva nedsättningar bland personer med afasi. Det står även lite om hjälpmedel och lösningar som kan ge stöd vid nedsatt kognitiv förmåga.

Hjärntrötthet

Efter en förvärvad hjärnskada, som stroke eller en tumör, kan en del uppleva att de inte orkar lika mycket som tidigare och känner en mental trötthet eller hjärntrötthet. Tröttheten är ofta som störst i början och avtar efter hand. Men för en del kvarstår den mentala tröttheten och blir bestående. Läs mer.

Minskad koncentrationsförmåga

Förmågan att behålla koncentrationen påverkas ofta vid en hjärnskada, som efter en stroke eller tumör. Minskad koncentrationsförmåga kan leda till att det är svårt att klara av uppgifter som kräver mental uthållighet. Det kan också vara svårt att ta in omfattande information samt hålla ”många bollar i luften”.

Påverkan av minnesfunktion

Att minnesfunktionerna påverkas vid en hjärnskada är vanligt. Minnet handlar om vår förmåga att lagra information och ta fram information vid ett senare tillfälle. Minnet delas ofta in i arbetsminne och långtidsminne. Arbetsminnet är förmågan att hålla aktuell information tillgänglig under en kort stund, som koder eller telefonnummer. Långtidsminnet är ett varaktigt minne. Det som har varit i arbetsminnet flyttas över till långtidsminnet.

Minskad initiativförmåga

Förmågan att ta initiativ och komma igång med aktiviteter kan också vara en funktion som påverkas vid en hjärnskada. En del personer med afasi har svårare att komma igång och behöver god struktur samt påminnelser för att komma igång.