Verksamhet

Genom våra lokalföreningar anordnas aktiviteter för personer med afasi och deras anhöriga. Det kan vara sociala aktiviteter där erfarenheter utbyts och skapar en gemenskap med varandra. Det kan också vara aktiviteter som i föreningarnas Mötesplats Afasi där personer med afasi erbjuds fortsatt rehabilitering genom språklig stimulans och träning.

Länsföreningens verksamhet för medlemmar består av:
Kurser i samarbete med folkhögskolor i Gävleborg och Dalarna. Ämne och inriktning på kurserna varierar, och även längden. Exempelvis varar kurserna mellan 3 – 6 dagar man i fokus för kursplan och upplägg står alltid behoven hos den individ som drabbats av skadan/traumat som lett till den förändrade livssituationen.

Bland träffar vi regelbundet håller, finner du föreningens årsmöte, som brukar vara förlagt i slutet på april. Vi har även en höstträff, och därtill anordnar vi i oktober vartannat år en afasikonferens, samt en längre studieresa vartannat år(resan har tidigare gått till afasiföreningen i Tallinn och Göteborg).

På höstträffen bjuder vi in aktuella föreläsare som på ett eller annat sätt kan upplysa, informera eller inspirera våra medlemmar och deltagare.
Variationen är bred men syftet är alltid att det ska vara något som kan vara till gagn för våra medlemmar.

Exempelvis så var vi 2013 på Bollnäs folkhögskola och fick lyssna på Therese Thåströms inspirerande föreläsning; VÅGA LEVA, där hon berättar sin alldeles personliga historia om hur det är att som ung drabbas av stroke och den tuffa vägen tillbaka.

Vi har även fått oss till mans; för vår specifika målgrupp, en praktisk information om det statliga tandvårdsstödet, som kan vara till konkret hjälp vad gäller rättigheter till bidrag vid kostsam regelbunden tandvård, som uppstått till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning.

På Afasikonferensen strävar vi efter att samla så många representanter för samhället i stort som möjligt. Exempelvis beslutsfattare-, både på lokal och riksnivå, samt personal inom vård – och myndighetssektorn. Alla som i sitt arbete möter personer med afasi söker vi att samla, i syfte att hålla en informativ och upplyftande konferens där du som själv har afasi-, du som är anhörig-, eller på annat sätt berörs; har en möjlighet att mötas, inspireras, knyta kontakter och påverka.
Konferensen pågår under en heldag.