Bli medlem

Välkommen att bli medlem hos oss!

Som medlem får du del av läns- och lokalföreningarnas verksamhet som riktar sig till personer med afasi och deras anhöriga. Vi ordnar aktiviteter, mötesgrupper och studiecirklar för dig som har afasi eller är anhörig. Hos oss träffar du andra som vet hur det är att leva med afasi eller vara anhörig.

Vi påverkar

Som medlem stödjer du vårt viktiga arbete för att påverka. Idag är mycket i samhället otillgängligt för personer med afasi. Det kan göra det svårt att klara av vardagliga saker som att handla, ringa en vän, beställa mediciner eller köpa en tågbiljett utan hjälp och stöd. Anhöriga till personer med afasi har det ofta tufft.

Vi arbetar för att påverka politiker, myndigheter och andra aktörer på riks-, läns- och lokalnivå. Utgångspunkten för vårt intressepolitiska arbete är FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill att samhället ska vara universellt utformat och tillgängligt för personer med afasi. Det ska vara möjligt att vara delaktig. Personer med afasi behöver livslång rehabilitering. Anhöriga måste få bättre stöd från samhället.

Tidningen Afasi

Som medlem får du Tidningen Afasi fyra gånger per år. Här kan du läsa intervjuer med personer som har afasi, språkstörning eller är anhöriga. Tidningen Afasi lyfter fram viktiga frågor som är relaterade till afasi och följer aktuell forskning. Vi erbjuder Tidningen Afasi som taltidning för dig som har afasi. Du får då en inläst CD-skiva hemskickad till dig tillsammans med tidningen. Det är även möjligt att lyssna på Tidningen Afasi på www.afasi.se/afasiforbundet/tidningen-afasi.

Försäkring

Som medlem är du försäkrad under samtliga aktiviteter inom förbundets, länets och lokalföreningarnas regi. Exempelvis: kortkurser, afasiveckan, höstträffen.
Försäkringen inkluderar och täcker också vistelse i träningsverksamheten på Mötesplats Afasi.
Försäkringen täcker även resor till och från samtliga aktiviteter.

Utskick och information

Brev och/eller e-post med regelbunden information om länsföreningen och lokalföreningarnas aktiviteter.

Medlemsavgifter

Vi har i dagsläget två sorters medlemskap. Enskild medlem och Familjemedlemskap.

  • Enskild medlem gäller en person i ett år.
  • Familjemedlemskap gäller två eller flera (upp till fem) personer på samma postadress
    (endast ett inbetalningskort skickas ut).

Bollnäs:
Enskild medlem = 260 kr
Familjemedlemskap = 360 kr

Gävle:
Enskild medlem = 260 kr
Familjemedlemskap = 360 kr

Hudiksvall:
Enskild medlem = 255 kr
Familjemedlemskap = 305 kr

Sandviken:
Enskild medlem = 260 kr
Familjemedlemskap = 360 kr

Blir man medlem under oktober-december så inkluderas medlemskap för hela nästkommande år i avgiften 

Länk till Bli medlem