Projektet Afasi-Kommunikation, delaktighet

Projektet Afasi-Kommunikation, delaktighet

Startade den 1 september i år. Finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden Studieförbundet Vuxenskolan driver projektet tillsammans med Gävleborgs Afasiförening. Mer information finns att läsa under Verksamhet och på Facebook Afasi-Kommunikation, delaktighet

Länsföreningens årsmöte 12:e september!

Länsföreningens årsmöte 12:e september!

Länsföreningen årsmöte den 12 september kommer att hållas digitalt utan möjlighet till allmänt deltagande från medlemmar. Vi har valt att bara ombud, ledamöter i länsföreningens styrelse, samt valberedningen får delta. Detta med tanke på Folkhälsomyndighetens restriktioner vid Covid-19.