GDPR – Information till våra medlemmar om behandling av personuppgifter!

Gävleborgs Afasiförening och dess lokalföreningar Hudiksvall-Nordanstig, Bollnäs-Ovanåker, Gävle och Sandviken behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.
När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Afasiföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan alltid komma i kontakt med Gävleborgs Afasiförening genom att kontakta oss på
Telefon: 026- 27 04 90 eller e-post: gavleborgs.afasi@telia.com

Medlemskapet i Afasiföreningen är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Afasiföreningen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, födelseår, adress, e-postadress.
Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Afasiföreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Afasiföreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter, utskick om aktiviteter, kursadministration vid anmäld till kurs samt att efterlysa färdtjänst. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Afasiförbundets och Afasiföreningens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda folkhögskolor och organisationer som Afasiföreningen samarbetar med för nödvändig behandling för föreningens räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Studieförbundet Vuxenskolan för ditt deltagande i studiecirkel. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Afasiförbundet och Afasiföreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Afasiförbundet och Afasiföreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till oss på epostadressen: gavleborgs.afasi@telia.com

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Afasiförbundets och Afasiföreningens medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på
Telefon: 026- 27 04 90 eller E-post: gavleborgs.afasi@telia.com  och begära att vi stoppar utskicken.