Länsföreningens årsmöte 12:e september!

Länsföreningens årsmöte 12:e september!

Länsföreningen årsmöte den 12 september kommer att hållas digitalt utan möjlighet till allmänt deltagande från medlemmar. Vi har valt att bara ombud, ledamöter i länsföreningens styrelse, samt valberedningen får delta. Detta med tanke på Folkhälsomyndighetens restriktioner vid Covid-19.