Kontakt

Afasiföreningen i Gävleborgs län

Ordförande

Bosse Jonasson

Österböle 8677
821 98 Rengsjö

Telefon: 070-336 33 69
E-post: bojonasson49@outlook.com

Vice ordförande
Vakant

Sekreterare
Monica Hansson
Timmermansgatan 19
802 52 Gävle
Telefon: 070-261 69 96
E-post: monica.hansson@gavle.se

Kassör
Ulla Olsson
Sveavägen 20 A
811 40 Sandviken
Telefon: 073-631 43 41
E-post: ulla.olsson53@outlook.com

Övriga ledamöter
Leif Andersson
Marianne Sjöstrand
Kent Planeskog
Katarina Larsson

Ersättare:
Birgit L.Sundström

Valberedning: Styrelsen söker personer till valberedningen!
Skulle Du eller någon Du känner vilja vara med och påverka i Gävleborgs Läns Afasiförening?Valberedningen nominerar styrelsemedlemmar!
Kontakta någon i styrelsen med dina frågor och anmäl ditt intresse att ingå i valberedningen!

OBS! Besöksadress Kansli:
Gävleborgs läns Afasiförening
Storgatan 20
811 34 Sandviken

E-post: gavleborgs.afasi@telia.com
Telefon: 026-27 04 90
Mobil: 070-775 95 54