Vi fortsätter bygga nytt!

Vi fortsätter bygga nytt!

Vi håller på att bygga upp en ny hemsida för Afasiföreningen i Gävleborgs län. Den nya hemsidan är tänkt att bättre harmonisera med andra afasiföreningars webbplatser runt om i landet. Förutom att vara en bättre informationskanal för våra medlemmar, är tanken … Läs mer…