Kansli

Kontaktuppgifter

E-post: gavleborgs.afasi@telia.com

Adress:
Gävleborgs läns Afasiförening
Storgatan 20
811 34 Sandviken

Telefon:
026-27 04 90

Hemsida:
www.afasigavleborg.se

Organisationsnummer:
885500-7533

Plusgiro:
275661-7

Personal

Samordnare: Heléne Södergren
Mobil: 070-775 95 54 eller 026-27 00 86

Kanslist: Lotta Karlsdotter
Mobil: 076-8432938 |Telefon: 026-270490 | E-post:lotta.karlsdotter@afasigavleborg.se