Projekt Afasi-Kommunikation, delaktighet

Syfte med projektet

• Att öka den psykiska hälsan genom ökad självständighet hos personer som lever med Afasi.
• Att ge hjälpmedel för kommunikation och kognition och samla de hjälpmedel som redan finns så att man enklare hittar dem.
(Kognition= förmågan att tänka, känna och lära för att skapa ordning och begriplighet i tillvaron.)

Mål för projektet

• Vi ska kunna hitta och använda hjälpmedel för kommunikation och kognition. Det ska bli en naturlig kommunikationsmodell för både de med afasi och de som finns i den nära vardagen.
(Kognition= förmågan att tänka, känna och lära för att skapa ordning och begriplighet i tillvaron.)
• Vi ska kunna återgå till vår vardag direkt vid utskrivning.
Här tar vi hjälp av mentorerna.

Resultat för dig som lever med Afasi

• Du ska uppleva en ökad självständighet i din nära vardag.
• Du ska uppleva en ökad psykisk hälsa.

Förarbete

• Idé kommer från möten med medlemmar i Afasiföreningarna
• Arbetsmöten med representanter ur lokalföreningarna och Mötesplats Afasi
• Kontakter med kommuner, förbundet, logopeder, Region Gävleborg
• Projektskrivning: Camilla Lucchesi, Christine Nygren, Helena Wallner, representanter ur lokalföreningarna, SV Gävleborg.
• Responsläsning: Representanter ur lokalföreningarna, Mötesplats Afasi, Afasiförbundet, representanter från Anhörigstöd med flera.

Aktivitetspaket

• Workshop där man får kunskap om hur det är att ha afasi
• Föreläsning
• Aktiviteter tillsammans, t ex matlagning
• Studiecirklar av olika slag
• Detta sker tillsammans med Afasiföreningarna i Hudiksvall-Nordanstig, Gävle, Sandviken, Bollnäs-Ovanåker

Hur man kan delta i projektet

• Vara mentor med stöd av projektinspiratörerna Marie och Micke
• Vara föreläsare
• Vara cirkelledare
• Vara deltagare i aktivitetspaketet

Du når oss via:

E-post: afasiprojekt@gmail.com

Telefon:

Christine projektledare 026- 27 00 86

Cicki projektadministratör 026-27 04 90

Micke projektinspiratör Gästrikland 070-267 49 57

Marie projektinspiratör Hälsingland 070-267 43 51

Facebook: Afasi-Kommunikation, delaktighet