Kallelse! Till Länsföreningens årsmöte 2021

Gävleborgs läns Afasiförening kallar till årsmöte

När:
Onsdagen 28 april 2021 klockan 17.00 – 18.30

Var:
På grund av Covid -19 så kommer vi detta år att hålla årsmötet digitalt via Teams Microsoft

Det innebär att du måste ha något av följande för att kunna deltaga:
• En smartphone
• Eller en surfplatta (Ipad eller Android)
• Eller en dator med högtalare och mikrofon
• En e-postadress som vi skickar länken till

Hur:
Du ansluter dig till mötet, via en länk som du får på e-post i samband med anmälan
Guide angående Teams-möte har skickats ut tillsammans med kallelsen

Vid frågor:
Om du har frågor angående Teams och hur du kan deltaga, kontakta Christine Nygren
Telefon: 026-27 00 86
E-post: christine.nygren@afasigavleborg.se

Anmälan senast 14 april till:
Cicki Dahlqvist
Telefon: 026-27 04 90
E-post: christina.dahlqvist@afasigavleborg.se

Handlingarna till mötet får du efter anmälan
Motioner och ombud ska vara inne hos Gävleborgs läns Afasiförening torsdag den 1 april 2021

Välkommen!
Gävleborgs läns Afasiförening