Leva – inte bara överleva med Afasi

Under våren 2020 kommer Afasiföreningen i Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan och Anhörigcenter starta en cirkel för personer med Afasi och dennes anhörig/vän eller annan nära person. Syfte är att ge ökad kunskap om Afasi samt möjlighet att samtala med andra i liknande situation. Anmälan om deltagande vill vi ha senast den 17 februari

Upplägg:

Cirkeln är upplagd på sex st. träffar. Vid träffarna är gäster inbjudna för att prata/informera kring ett specifikt tema. Efter informationen delas gruppen upp, anhöriga och personer med afasi, för fortsatt samtal och fika.
Några av de teman vi kommer diskutera är:
• Vad är Afasi?
• Vad finns det för hjälpmedel?
• Hur har vår familj förändrats?
• Finns behov av stöd?

Cirkelledare:

Bosse Jonasson Afasiföreningen
Christine Nygren Afasiföreningen
Kerstin Brundin Afasiföreningen
Anders Jansson Afasiföreningen
Marie Bengtsson Anhörigstöd

Plats:

Anhörigcenter, Nygatan 9

Datum och tider:

24 februari, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 20 april och den 27 april
kl. 14:30-16:30 för samtliga träffar.

Kostnad:

Afasicirkeln är kostnadsfri. Fika bekostas av Afasiföreningen i Gävleborg

Frågor och Anmälan till Anhörigcenter:

Telefon: 026-17 23 23
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se

Er anmälan vill vi ha senast den 17 februari Välkomna att delta!