Leva – inte bara överleva med Afasi

Afasicirkel i Gävle

-Under senhösten 2019 kommer Afasiföreningen i Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan och Anhörigcenter starta en cirkel för personer med Afasi och dennes anhörig/vän eller annan nära person. Syfte är att ge ökad kunskap om Afasi samt möjlighet att samtala med andra i liknande situation.

Upplägg:
Cirkeln är upplagd på sex st. träffar. Vid träffarna är gäster inbjudna för att prata/informera kring ett specifikt tema. Efter informationen delas gruppen upp, anhöriga och personer med afasi, för fortsatt samtal och fika.
Några av de teman vi kommer diskutera är:
• Vad är Afasi?
• Vad finns det för hjälpmedel?
• Hur har vår familj förändrats?
• Finns behov av stöd?

Cirkelledare:
Bosse Jonasson Afasiföreningen
Christine Nygren Afasiföreningen
Kerstin Brundin Afasiföreningen
Marie Bengtsson Anhörigstöd

Plats:
Anhörigcenter, Nygatan 9

Följande datum och tider är inplanerade:
25 november, 2 december, 9 december, 13 januari, 20 januari och 27 januari
kl. 14:30-16:30 för samtliga träffar.

Kostnad:
Afasicirkeln är kostnadsfri.
Fika bekostas av Afasiföreningen i Gävleborg

Frågor och Anmälan:
Marie Bengtsson
Telefon: 026-17 95 32
E-post: marie.bengtsson@gavle.se

Er anmälan vill vi ha senast den 18 november

Välkomna att delta!