Gävleborgs läns Afasiförening Årsmöte 2019 hölls 27 april i Hudiksvall

Styrelsens sammansättning blev enligt följande :

Ordförande – Bo Jonasson

Kassör – Ulla Olsson

Sekreterare – Monica Hansson

Ledamöter:

Kent

Katarina

Leif

Suppleant/Ersättare:

Birgit