Extra! Afasidrabbade i kläm i Sandviken!

Sandvikens kommun har vägrat att träffas för en dialog om lokaler för Mötesplats Afasi och RSMH.

”De bestämmer över huvudet på en grupp som har mycket svårt att föra sin talan” Skriver Christine Nygren, kanslichef på afasiföreningen i Gävleborg, i ett svar på behandlingen som publicerats i GD debatt.

När Mötesplats Afasi-verksamheten först startade så pratade Gävleborgs Afasiförening med Region Gävleborg och Sandvikens kommun.
Tillsammans kom man överens om att regionen ger bidrag till själva verksamheten, och kommunen står för lokalen.
En överenskommelse som hittills fungerat bra för vår målgrupp.

Nu har det beslutats om flytt. Utan att möjliggöra dialog med de berörda.

En flytt till för målgruppen svårtillgängliga lokaler i sjukhusmiljö.

”Vi har alltid haft ambitionen att inte vara i en sjukhusmiljö, eftersom våra deltagare har vistats så mycket i den miljön innan de kommer till oss.”
”Det vi känner är fel och konstigt i denna fråga är att Kultur- och fritidsnämnden inte har bjudit in oss och RSMH till någon diskussion om lokaler och alternativa lösningar.” Berättar Christine vidare.

När Afasiföreningen har försökt att få till ett möte, för försäkra oss om att relevant information gällande människor som lever med afasi har tagits hänsyn till beslutsprocessen, har Ulf Gillström, kultur- och fritids ordförande avstått, och helt sonika sagt att det inte behövs.

Processen belyser så här långt en närmast generande okunskap om funktionshindret i fråga, kan man tycka. Och i det här fallet ifrån beslutsfattare med direkt makt över målgruppen.

Läs insändaren i sin helhet genom att klicka på länken här: Vi vägrar vara tysta!
(Länken öppnas i en ny flik)

Uppdatering: Sedan insändaren publicerades har Sandvikens kommun gått med på att träffa Afasiföreningen i Gävleborgs län. Flytten är dock definitiv, och går av stapeln trots att de nya lokalerna inte är tillgängliga för inflyttning.
Mötesplats Afasi Sandviken står i skrivande stund utan lokal som är tillgänglig för vare sig personal eller afatiker.

Uppdatering 2: Efter Afasiföreningens träff med Kultur och fritidsnämndens ordförande Ulf Gillström, så publicerade Gillström ett svar på tidigare insändare från Afasiföreningen.
Svaret lyder:
”Föreningen var i första hand besviken över avsaknad av kommunikation från min sida och den kritiken tar jag till mig och kan i viss utsträckning förstå och dela.

Nu är vi överens om att Afasiföreningen flyttar till lasarettet med sin verksamhet. Vi från kommunen fortsätter att stå för lokalkostnader och arbetar vidare på att hitta kommunala lokaler mer centralt i Sandviken.

VÄNLIGEN, ULF GILLSTRÖM
ORDFÖRANDE I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN”