Anhörigstöd – Cirkel för dig som är anhörig- och för dig som lever med Afasi. OBS! Förlängd anmälningstid

Under hösten 2018 kommer Afasiföreningen i Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan och Anhörigcenter starta en kostnadsfri cirkel för personer med Afasi och dennes anhörig.
Syfte är att ge ökad kunskap om Afasi samt möjlighet att samtala med andra i liknande situation.

Upplägg:
Cirkeln är upplagd på sex stycken träffar.
Vid träffarna är gäster inbjudna för att prata/informera kring ett specifikt tema.
Efter informationen delas gruppen upp, för fortsatt samtal och fika.
Cirkeln är helt kostnadsfri och Afasiföreningen i Gävleborg bjuder på fika

Några av de teman vi kommer diskutera är:

  • Vad är Afasi?
  • Vad finns det för hjälpmedel?
  • Hur har vår familj förändras?
  • Finns behov av stöd?

Cirkelledare:
Bosse Jonasson – Afasiföreningen
Ulla Olsson – Afasiföreningen
Christine Nygren – Afasiföreningen
Marie Bengtsson – Anhörigstöd

Plats: Anhörigcenter, Nygatan 9

Följande datum och tider är inplanerade:
4 sep, 18 sep, 9 okt, 16 okt och 30 okt
kl. 14:00-16:00 för samtliga träffar

Kostnad: Afasicirkeln är kostnadsfri. Fika bekostas av Afasiföreningen i Gävleborg

Frågor och Anmälan:
Marie Bengtsson                             Telefon: 026-17 95 32                   E-post: marie.bengtsson@gavle.se

Er anmälan vill vi ha senast den 31 augusti!

Välkomna att delta!